Zlikwidujmy akcyzę na samochody osobowe!

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka oraz posłowie Jakub Kulesza i Krzysztof Sitarski przedstawili w poniedziałek projekt ustawy, która znosi opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych. Celem projektu jest obniżenie całkowitego ciężaru opodatkowania nałożonego na Obywateli przez państwo w związku z nabywaniem i używaniem przez nich samochodów.

Projekt ustawy zakłada całkowitą likwidację opodatkowania akcyzą samochodów osobowych w celu obniżenia ciężarów podatkowych nakładanych na Obywateli. Zmiana ta jest uzasadniona z kilku powodów.
Przede wszystkim, jak zauważył Stanisław Tyszka Polska to jedyny kraj w Unii Europejskiej stosujący akcyzę na samochody. Polska czyni to z własnej woli, ponieważ Unia nie nakłada na nasz kraj takiego obowiązku. Zgodnie z dyrektywą o podatku akcyzowym państwa Unii muszą opodatkować akcyzą prąd, alkohol i tytoń. Na tej liście nie ma samochodów osobowych.
Jak wskazywał wicemarszałek Tyszka, m.in. w wyniku objęcia samochodów akcyzą, zakup i używanie auta w Polsce jest nadmierne opodatkowane. W praktyce, objęcie samochodów akcyzą prowadzi do podwójnego opodatkowania tego samego towaru. Ustawodawca opodatkowuje akcyzą auto, najpierw w momencie jego zakupu (stawką 3,1 albo 18,6% akcyzy), a następnie w trakcie jego używania, poprzez objęcie akcyzą paliwa (podatki od paliwa, czyli VAT, akcyza i opłata paliwowa przekraczają 50% ceny benzyny).
Według Jakuba Kuleszy objęcie samochodów akcyzą ma tylko i wyłącznie charakter fiskalny: podatek ten nie spełnia żadnej innej roli niż zapewnienie wpływów budżetowych kosztem Obywateli. Akcyza nie zachęca do nabycia samochodów w kraju (auta produkowane i kupowane w kraju też są objęte akcyzą).
Jak przekonuje poseł Krzysztof Sitarski, wymierną korzyścią jest efekt gospodarczy, środowiskowy oraz podniesienie bezpieczeństwa, a także wyeliminowanie nieporozumień fiskalnych w relacjach importer-państwo. Efekt gospodarczy, czyli zwiększony obrót i wymiana pojazdów mechanicznych na nowe, a co za tym idzie rozwój branży i więcej miejsc pracy. Efekt środowiskowy, to zdaniem posła, zmniejszenie średniego wieku pojazdów z silnikami emitującymi mniej szkodliwych substancji. Nowsze pojazdy to również lepsze systemy bezpieczeństwa czyli mniej ofiar na drogach. Inna korzyść to wyeliminowanie nierównego podejścia do obciążania importerów opłatami przez urzędników.
W końcu, jak podnoszą posłowie Kukiz’15 przepisy o akcyzie na samochody osobowe w obecnym kształcie są po prostu nieskuteczne. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska jest jedynym państwem w UE, które opodatkowuje samochody akcyzą, a także wysokość tego podatku, coraz częściej zdarza się, że Polacy rejestrują samochody w innych krajach np. w Czechach, gdzie akcyza nie obowiązuje. Zrównanie naszych przepisów z pozostałymi krajami poprzez likwidację akcyzy od samochodów przyczyniłoby się do wyeliminowania tego zjawiska.

 

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to już siódma propozycja ogłoszona w ramach akcji #PoniedziałekWolności, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności Obywateli lub ograniczać biurokrację. Projekty poprzednio zgłoszone w ramach Poniedziałku Wolności to: likwidacja Polskiej Organizacji Turystycznej, tzw. Dzień Podatkowy, wprowadzenie najprostszej deklaracji VAT w Europie, obniżenie VAT na e-booki i e-prasę, utworzenie Polskiego Instytutu Żywności oraz likwidacja gabinetów politycznych w samorządach.

Pobierz projekt ustawy likwidującej akcyzę od samochodów z uzasadnieniem

 

0 wpisy

Odpowiedz

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Prosimy o wpisanie ich poniżej.

Dodaj komentarz