Kukiz’15 złożył w Sejmie ustawę anty-447

Kukiz’15 złożył w Sejmie ustawę anty-447

Kukiz’15 złożył w Sejmie projekt ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego.

Ustawa zakłada:

  1. Zakaz podejmowania przez organy państwa jakichkolwiek czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego,
  2. Nieważność z mocy prawa czynności dokonanych wbrew powyższemu zakazowi.
  3. Karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 2 lat za naruszenie powyższego zakazu.
  4. Obowiązek corocznego sprawozdania Rady Ministrów przedkładanego Sejmowi i Senatowi na temat roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego oraz wszelkich rozmów dyplomatycznych odnoszących się do tematyki roszczeń w zakresie mienia bezspadkowego.
  5. W przypadku skierowania roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego wobec obywateli polskich Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej będzie miała obowiązek udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej obywatelom polskim, w tym w zakresie zastępstwa procesowego.

„Nasza ustawa w jednoznaczny sposób wyklucza możliwość dochodzenia roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego. Żądamy jego błyskawicznego uchwalenia przez Sejm. Politycy izraelscy ze znanym z antypolskich wypowiedzi Yairem Lapidem na czele już zaczęli wywierać naciski na polski rząd by nie dopuścił do uchwalenia ustawy Kukiz’15. Nie wolno tolerować by ktokolwiek z zagranicy wywierał naciski na Sejm RP” – mówił wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Tyszka.

 

Pobierz: Projekt Ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego

Kukiz’15 chce dobrowolnych składek na ZUS dla firm

Kukiz’15 chce dobrowolnych składek na ZUS dla firm

Kukiz’15 przedstawił projekt ustawy zakładający dobrowolność opłacania składki emerytalnej i rentowej przez przedsiębiorców.

„Składki na ZUS to kula u nogi dla drobnych, polskich przedsiębiorców. Firmy muszą opłacać co miesiąc haracz na ZUS bez względu na to czy osiągają zysk, czy stratę. Wysokość składek rośnie z roku na rok i w 2019 r. wynosi prawie 1320 zł. Wiele firm z tego powodu nie może się rozwinąć lub musi zakończyć działalność. Dlatego proponujemy wprowadzenie dobrowolności w opłacaniu składki emerytalnej i rentowej przez przedsiębiorców. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić nawet 786 zł miesięcznie i przeznaczyć te pieniądze na dalszy rozwój swoich firm. Podobnie działa to w Niemczech, gdzie istnieje dobrowolność opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne przez osoby prowadzące własne firmy. Niestety, ale szeroko reklamowany przez rząd tzw. „mały ZUS” to działanie w dużej mierze pozorowane, ponieważ swym zasięgiem objął jedynie ok. 5% z pośród ponad 2 mln małych firm w Polsce. Naszym zdaniem należy pójść o krok dalej i wprowadzić zasadę, zgodnie z którą to przedsiębiorca decyduje w jakiej wysokości powinien płacić składki ZUS. Pomysł dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców popiera także Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców” – mówił na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Tyszka. 

Z danych ZUS wynika, że na koniec 2018 roku ponad 500 tys. płatników było zadłużonych na kwotę 14,5 mld zł. Dużą grupę zadłużonych przedsiębiorców stanowią małe firmy niezatrudniające pracowników. Z danych ZUS wynika, że ok. 296 tys. płatników prowadzących działalność gospodarczą i płacących składki sami za siebie ma dług sięgający 4,8 mld zł.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałku Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację. Kukiz’15 zgłosił już m.in. projekt ustawy antykorupcyjnej oraz projekty dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz likwidacji subwencji partyjnych.

Pobierz: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Kukiz’15 chce zwrócić Polakom ich pieniądze z OFE

Kukiz’15 chce zwrócić Polakom ich pieniądze z OFE

Kukiz’15 przedstawił w Sejmie projekt ustawy zakładający przekazanie środków pozostałych w OFE na indywidualne konta, z których oszczędzający będą mogli wypłacić swoje pieniądze.

„Kukiz’15 ma zupełnie inne podejście do pieniędzy obywateli niż PO i PiS. Zamiast zadłużania kolejnych pokoleń i podnoszenia podatków na sfinansowanie kolejnych kiełbas wyborczych proponujemy przywrócenie elementarnej sprawiedliwości i zwrócenie Polakom tego, co do nich należy. Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zagrabił ponad 150 mld zł pieniędzy należących do obywateli z OFE. Za ten skok na kasę Polaków Donald Tusk i Jan Vincent Rostowski powinni stanąć przed Trybunałem Stanu. Obawiamy się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje grabież tego, co w OFE pozostało, żeby móc sfinansować swoje wyborcze „prezenty”. Nasza ustawa umożliwi stopniowe i zwolnione od podatku wypłacanie pieniędzy z OFE. Przywrócimy obywatelom możliwość dysponowania ich własnością. To jest ponad 160 mld zł, które należą do Polaków, a nie do rządu. Tylko zwrot pieniędzy z OFE obywatelom może przywrócić elementarne zaufanie Polaków do systemu emerytalnego” – mówił Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z Kukiz’15.  

Projekt ustawy przedstawiony przez Kukiz’15 zakłada przeniesienie całości środków zgromadzonych na OFE do dobrowolnych funduszy emerytalnych. Aktywa zgromadzone w dobrowolnych funduszach emerytalnych będą mogły zostać zbyte przez oszczędzających. Zabezpieczona będzie jednak stabilność rynku finansowego, bowiem likwidacja środków z OFE będzie następowała w tempie maksymalnie 2,5% aktywów kwartalnie.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałku Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację. Kukiz’15 zgłosił już m.in. projekt ustawy antykorupcyjnej oraz projekty dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz likwidacji subwencji partyjnych.

Pobierz: Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Kukiz’15 przedstawia ustawę antykorupcyjną

Kukiz’15 przedstawia ustawę antykorupcyjną

Kukiz’15 przedstawił w Sejmie ustawę zakładającą szereg zmian m. in. w Kodeksie karnym, które mają na celu wyeliminowanie z życia publicznego osób skazanych za przestępstwa korupcyjne. Ustawa zawiera rozwiązania, które mają ograniczyć korupcję, zwiększyć jawność życia publicznego oraz przejrzystość funkcjonowania partii politycznych. Paweł Kukiz zaapelował do wszystkich posłów na Sejm RP o podpisanie się pod projektem ustawy.

 

Kukiz’15 proponuje, żeby osoby skazane za korupcję miały zakaz pracy oraz zakaz zajmowania funkcji w instytucjach publicznych, spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach komunalnych. Osoby skazane za przestępstwa korupcyjne będą pozbawiane biernego prawa wyborczego – nie będą mogły kandydować w wyborach do parlamentu lub samorządu. Ponadto, wobec takich osób będzie można orzec zakaz dożywotniego ubiegania się o zamówienia publiczne.

 

Pozostałe zmiany zaproponowane w ustawie dotyczą większej przejrzystości życia publicznego. Zgodnie z projektem ustawy partie polityczne będą miały obowiązek prowadzenia rejestrów wpłat na partie oraz rejestrów umów. Rejestry będą jawne, dostępne na stronach internetowych partii i będą musiały podlegać bieżącej aktualizacji. Rejestry umów będzie prowadzić także szereg instytucji publicznych, zarówno rządowych, jak i samorządowych. Kukiz’15 proponuje również, żeby posłowie i senatorowie nie mogli pracować w spółkach Skarbu Państwa. Zakaz dotyczyłby także okresu 12 miesięcy po wygaśnięciu mandatu parlamentarnego, co miałoby ograniczyć sytuacje, gdy posłowie zrzekają się mandatu tylko po to, żeby przejść na lukratywne stanowisko w spółce Skarbu Państwa.  

 

„Wszystkie ugrupowania polityczne mają wypisane na sztandarach walkę z korupcją oraz zwiększenie przejrzystości życia publicznego, więc liczę, że nasza ustawa antykorupcyjna spotka się z szerokim poparciem. Osoby dopuszczające się przestępstw korupcyjnych powinny być eliminowane z życia publicznego na długie lata. Najlepszym środkiem zapobiegającym korupcji jest transparentność, stąd proponujemy również szereg rozwiązań w tym zakresie. Jak głosi przysłowie najlepiej łowić ryby w mętnej wodzie, więc chcemy żeby ta woda była bardziej przezroczysta” – mówi Paweł Kukiz, lider Kukiz’15.

 

Proponowane rozwiązania są wzorowane w znacznej mierze na włoskiej ustawie antykorupcyjnej, którą z inicjatywy Ruchu 5 Gwiazd przyjął w grudniu zeszłego roku włoski parlament. Kukiz’15 jest jednym z członków nowego europejskiego sojuszu ugrupowań antysystemowych, który chce powołać nową grupę polityczną w Parlamencie Europejskim po majowych wyborach. Oprócz Kukiz’15 i Ruchu 5 Gwiazd sojusz tworzą ugrupowania z Chorwacji (Živi Zid), Grecji (AKKEL) i Finlandii (Liike Nyt).

 

Pobierz: Projekt ustawy antykorupcyjnej

Kukiz’15 chce zakazać sprzedaży produktów gorszej jakości przez międzynarodowe koncerny

Kukiz’15 chce zakazać sprzedaży produktów gorszej jakości przez międzynarodowe koncerny

Kukiz’15 przedstawił projekt uchwały Sejmu wzywający rząd do podjęcia działań celem wyeliminowanie praktyki oferowania produktów podwójnej jakości przez międzynarodowe koncerny.

„Międzynarodowe koncerny od lat sprzedają na polskim rynku produkty gorszej jakości. Potwierdziły to wyniki badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Polski rząd zrobił niewiele w tej sprawie. Nasz projekt wzywa rząd do podjęcia działań przez rząd w dwóch aspektach. Po pierwsze, organy administracji publicznej powinny zweryfikować występowanie podwójnej jakości wszelkich grup towarów, które mogą być produktami gorszej jakości: żywności, produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, materiałów budowlanych i innych. Po drugie, rząd powinien podjąć działania na forum Unii Europejskiej oraz w ramach Grupy Wyszehradzkiej celem przyjęcia przez Unię Europejską rozwiązań prawnych mających na celu zakaz oferowania produktów podwójnej jakości” – powiedział na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Tyszka.

„Polska nie może być traktowana przez międzynarodowe koncerny jako kraj II kategorii. Praktyki takie jak zastępowanie  cukru syropem gluktozowo – fruktozowym powinny zostać wyeliminowane” – powiedział przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosław Sachajko.

„Sprzedawanie produktów podwójnej jakości to nie tylko problem naszego kraju, ale także Czech, Słowacji i Węgier. Dlatego konieczne jest podjęcie działań na forum Grupy Wyszehradzkiej. ” – mówił poseł Kukiz’15, Piotr Apel.

„To pierwsza propozycja programowa Kukiz’15 w ramach prezentowania naszego programu europejskiego. Będziemy pokazywali obszary, w których Unia Europejska nie działa wystarczająco, a powinna działać skutecznie na rzecz obywateli np. w walce o prawa obywateli wobec międzynarodowych korporacji” – dodał Stanisław Tyszka.

Inicjatywa Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałku Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw lub uchwał, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację. Kukiz’15 zgłosił już m.in. projekty dotyczące obniżenia akcyzy oraz VAT-u na energię elektryczną oraz likwidacji subwencji partyjnych. Dzisiejsza inicjatywa to jednocześnie pierwszy z pomysłów programowych w tematyce europejskiej, które Kukiz’15 zamierza prezentować w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

 

Pobierz: Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wzywającą Radę Ministrów do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie praktyki oferowania produktów podwójnej jakości przez międzynarodowe koncerny

Kukiz’15 chce obniżki VAT-u i akcyzy na prąd

Kukiz’15 chce obniżki VAT-u i akcyzy na prąd

Kukiz’15 złożył w Sejmie projekt ustawy zakładający obniżenie VAT-u na energię elektryczną z 23% do 5% oraz akcyzy z 20 zł do 4,30 zł.

„Polska ma jedne z najwyższych stawek VAT i akcyzy na energię elektryczną w Unii Europejskiej. W Portugalii, Rumunii, Luksemburgu, Chorwacji, Irlandii, na Łotwie i Litwie stawka akcyzy na energię elektryczną to 1,01 euro. Obniżona stawka VAT na energię elektryczną obowiązuje w Wielkiej Brytanii (5%), na Malcie (5%) we Francji (5,5%), w Luksemburgu (8%), we Włoszech (10%). Naszym zdaniem obniżka stawek VAT i akcyzy to najprostszy sposób, aby złagodzić skutki dla rosnących ceny prądu. System rekompensat, który zapowiadał rząd to skomplikowany mechanizm, który budzi wątpliwości z punktu widzenia prawa unijnego. Wymuszanie na spółkach, aby wzięły na siebie koszt podwyżek to z kolei powrót do czasów realnego socjalizmu i ręczne sterowanie spółkami. Według naszych szacunków obniżka akcyzy i VAT spowodowałaby obniżkę cen prądu nawet o kilkanaście procent” – mówił na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Tyszka.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałku Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację. Kukiz’15 zgłosił już m.in. projekt ustawy antysitwowej oraz projekty dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz likwidacji subwencji partyjnych.

 

Pobierz: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw

Kukiz’15 chce, żeby za długi partyjne płacili politycy

Kukiz’15 złożył w Sejmie projekt ustawy zakładający odpowiedzialność majątkową członków zarządu partii za niespłacone długi.

„W obecnym stanie prawnym odpowiedzialność za część długów likwidowanej partii przechodzi na Skarb Państwa. To skandal, żeby za długi, które przez swoją lekkomyślność narobili politycy mieli płacić obywatele. Dlatego składamy projekt ustawy zakładający odpowiedzialność majątkową członków zarządu likwidowanej partii politycznej za długi, na których pokrycie nie starczy majątek tejże partii. Takie rozwiązanie będzie sprzyjać prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej przez osoby z zarządów partii politycznych, które dwa razy będą musiały się zastanowić zanim zaciągną długi w imieniu partii. Ponadto, nasz projekt wyklucza możliwość umorzenia długów partii wobec Skarbu Państwa. W przeszłości zdarzały się przypadki umorzenia długów partii politycznych względem Skarbu Państwa, jak choćby umorzenie długów Porozumienia Centrum w 2007 r. przez byłego działacza tej partii, Wojciecha Jasińskiego, będącego wówczas ministrem Skarbu Państwa. Niech za partyjne długi płacą politycy, a nie obywatele” – mówił wicemarszałek Sejmu, Stanisław Tyszka.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałku Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację. Kukiz’15 zgłosił już m.in. projekt ustawy antysitwowej oraz projekty dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, obniżenia VAT-u na ubranka dziecięce oraz likwidacji subwencji partyjnych.

 

Pobierz: Projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych

Kukiz’15 składa projekt ustawy antysitwowej

Kukiz’15 składa projekt ustawy antysitwowej

Posłowie Kukiz’15 złożyli w Sejmie projekt ustawy antysitwowej. Projekt zakłada wprowadzenie powszechnej jawności relacji rodzinnych w jednostkach sektora publicznego.

Nowe przepisy nałożą na osoby ubiegające się o zatrudnienie w sektorze publicznym obowiązek ujawnienia w trakcie procesu naboru informacji o pokrewieństwie z osobami zajmującymi stanowiska w danej jednostce sektora publicznego. Ponadto, oświadczenia o zatrudnieniu osób bliskich (m. in. dzieci, małżonka, krewnych i powinowatych do trzeciego stopnia, konkubenta) będą musiały składać osoby zajmujące kierownicze stanowiska w jednostkach sektora publicznego oraz w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych. Obejmować to będzie m. in. ministrów i wiceministrów, osoby pełniące kierownicze funkcje w urzędach centralnych, radnych, prezydentów miast, starostów, marszałków województw, wojewodów, prezesów i wiceprezesów sądów, członków zarządów w spółkach Skarbu Państwa i spółek komunalnych. Według nowych przepisów osobami bliskimi będą m. in. dzieci, rodzice, małżonek, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, krewni i powinowaci do III stopnia. Karalne staną się również zachowania prowadzące do zatrudniania w sektorze publicznym osób protegowanych, mimo braku lub niewystarczających kompetencji tych osób.

„Jedną z największych patologii systemowych obecnego ustroju jest nepotyzm i kumoterstwo. Partie polityczne traktują instytucje publiczne jak łup wojenny. Po przejęciu władzy rozpoczyna się wielka czystka i obsadzanie lukratywnych synekur członkami partii, krewnymi i znajomymi. Decydujące są koneksje lub pokrewieństwo, a nie kompetencje. PO, PiS i PSL to nie są partie działające w interesie obywateli. To tak naprawdę największe w kraju biura pośrednictwa pracy działające w interesie swoich członków, ich rodzin i kolegów. PiS w zawłaszczaniu państwa twórczo rozwinął pseudo-dokonania PO i PSL-u. Czas z tym skończyć.” – mówił Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu. „Ustawa antysitwowa zakłada pełną jawność dotyczącą informacji o pokrewieństwie w instytucjach publicznych. Obywatele mają prawo wiedzieć czy więzy krwi są wykorzystywane przy zatrudnianiu w urzędach. Konstytucja zakłada równy dostęp do służby publicznej, a z pieniędzy podatników opłacane są pensje urzędników. Dlatego ustawianie konkursów i załatwianie pracy po znajomości powinny być penalizowane” – mówił poseł Robert Mordak, przedstawiciel wnioskodawców.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałku Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację. Kukiz’15 zgłosił już m.in. projekty dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, obniżenia VAT-u na ubranka dziecięce oraz likwidacji straży miejskiej.

Pobierz: Projekt ustawy antysitwowej

Kukiz’15 chce powołania sędziów pokoju

Kukiz’15 przedstawił w Sejmie założenia do projektu ustawy powołującego instytucję sędziów pokoju.

„Nasz projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości i jednocześnie oparty jest na zupełnie innych założeniach niż pseudo-reformy Prawa i Sprawiedliwości. My chcemy zmieniać wymiar sprawiedliwości od dołu, od tych instytucji z którymi zwykły obywatel ma najczęstszy kontakt, a PiS dąży do upartyjnienia trzech instytucji stanowiących „czapę” wymiaru sprawiedliwości: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Dlatego proponujemy instytucje sądów pokoju, znaną wielu krajom o ugruntowanej tradycji demokratycznej. Sędziowie pokoju, orzekający w uproszczonej procedurze to remedium na rozwiązanie problemu z przewlekłością postępowań, który jest wskazywany jako największa bolączka wymiaru sprawiedliwości. Jest to projekt, którego realizacja zbliży wymiar sprawiedliwości do obywateli, a jednocześnie odciąży sądy powszechne Cieszy nas, że dla idei wprowadzenia sędziów pokoju poparcie wyraziło większość głównych sił politycznych w Polsce”, mówi Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu.

Sądy pokoju to instytucje rozstrzygające w uproszczonym postępowaniu sprawy mniejszej wagi, karne oraz cywilne. W sądach pokoju orzekać będą sędziowie pokoju, posiadający wykształcenie prawnicze oraz kilkuletnią praktykę. Sędziowie pokoju będą powoływani w drodze wyboru w wyborach powszechnych i będą rozstrzygać sprawy wpływające z okręgu, w którym zostali wybrani. Sędzia pokoju będzie pełnił swoją funkcję przez określoną kadencję.

Założenia przygotował zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego oraz dr. Michała Jabłońskiego. Wiele założeń zostało przedstawionych wariantowo, aby zachęcić do debaty i wyrażania opinii. Projekt założeń zostanie przekazany celem konsultacji do m. in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa, stowarzyszeń sędziowskich, samorządów prawniczych, wydziałów prawa, ugrupowań politycznych. W styczniu w Sejmie planowana jest konferencja naukowa poświęcona możliwości wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji sędziów pokoju.

Sądy pokoju to instytucja działająca w wielu krajach o długich tradycjach demokratycznych: Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech. Sędziowie pokoju działali także w przedwojennej Polsce.

 

Pobierz: BIAŁA KSIĘGA ws. wprowadzenia instytucji sądów pokoju

Kukiz’15 chce zakazu wydawania prasy przez samorządy

Kukiz’15 chce zakazu wydawania prasy przez samorządy

Kukiz’15 przedstawia projekt ustawy zakładający zakaz wydawania prasy przez samorządy. Projekt zakłada również zakaz finansowania ze środków publicznych materiałów, na których prezentowany jest wizerunek lokalnych włodarzy.

„Tytuły prasowe, wydawane przez samorządy są pod pozorami biuletynów informacyjnych tubą propagandową lokalnych władz. Samorządy wydają swoje gazety w oderwaniu od rynkowych realiów, za pieniądze podatnika, wykorzystując do redagowania podległy im aparat urzędniczy. Treść lokalnych gazet ma jednostronny, polityczny charakter i przedstawia w samych superlatywach miejscowych włodarzy. Niewygodne dla miejscowego wójta czy starosty opinie po prostu nie są w nich publikowane. Kukiz’15 mówi: stop wydawaniu lokalnych „Trybun Ludu”, wzywa wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.

Kukiz’15 postuluje również wprowadzenie zakazu promocji wizerunku lokalnych włodarzy na plakatach oraz billboardach, finansowanych przez samorządy. „Podobnie, jak w przypadku gazet, pod pozorem informowania o działaniach samorządu, np. inwestycjach czy lokalnych imprezach promowany jest wizerunek wójta, burmistrza, prezydenta lub osób z nimi politycznie powiązanych, np. zaprzyjaźnionych posłów. Taki przypadek miał miejsce w Legionowie, podczas kampanii do Sejmu w 2015 r., gdzie na billboardach opłaconych z samorządowych pieniędzy promowali się Jan Grabiec i Roman Smogorzewski. Nie ma zgody Kukiz’15 na marnotrawienie środków publicznych”.

Projekt ustawy zakładający zakaz finansowania prasy przez samorządy to kolejny z projektów ustaw dotyczący samorządów, które Kukiz’15 przedstawił w kampanii wyborczej. Poprzednie projekty dotyczyły m. in. zniesienia opłaty targowej oraz likwidacji straży miejskiej. Kukiz’15 swoją strategię zmiany samorządowej opiera na III filarach: jawności, obywatelskości oraz wprowadzenia zrównoważonych budżetów.

 

Pobierz: Projekt ustawy o zakazie propagandy samorządowej