Kukiz’15 chce przywrócenia handlu w niedzielę

Kukiz’15 chce przywrócenia handlu w niedzielę

Kukiz’15 przedstawił projekt ustawy zakładający zniesienia zakazu handlu w niedziele w okresie obowiązywania stanu epidemii, wprowadzonego w związku z COVID-19 i w 180 dni po jego zakończeniu.

Projekt ustawy przewiduje przywrócenie handlu we wszystkie dni tygodnia. Zniesienie zakazu obowiązywałoby tymczasowo, do 180 dni po okresie zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, wprowadzonego w związku z COVID-19. Propozycja przepisów przewiduje zagwarantowanie pracownikom branży handlowej dwóch niedziel wolnych w okresie kolejnych czterech tygodni. Dotyczyłoby to zarówno osób zatrudnionych na etacie, jak i na umowach cywilnoprawnych.

„To bardzo ważny projekt z punktu widzenia branży handlowej, ale także całej gospodarki, która musi radzić sobie ze skutkami kryzysu wywołanego koronawirusem. Przywrócenie niedziel handlowych pomoże odrobić część strat, które poniosła branża oraz pozwoli rozkręcić popyt wewnętrzny. Będzie to korzystne także dla finansów państwa, bo zwiększą się wpływy z szeregu podatków i opłat, które płacą firmy handlowe, m. in. z VAT-u. Korzyść odniesie także część pracowników, zwłaszcza studentów, którzy będą mogli podjąć pracę w weekendy. Nasz projekt gwarantuje pracownikom branży handlowej zachowanie dwóch niedziel wolnych w okresie kolejnych czterech tygodni. Wreszcie, będzie to korzystne także z punktu sytuacji epidemicznej, ponieważ dodatkowy dzień sprawi, że natężenie ruchu klientów zostanie rozłożone w czasie.” – mówi Stanisław Tyszka z Kukiz’15.

 

Pobierz: Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni

Posłowie Koalicji Polskiej PSL-Kukiz’15 chcą obniżenia stawek VAT

Posłowie Koalicji Polskiej PSL-Kukiz’15 chcą obniżenia stawek VAT

Posłowie Koalicji Polskiej PSL-Kukiz’15 złożyli dziś w Sejmie projekt ustawy zakładający obniżenie stawek VAT do 15% i 5%. 

Ustawa zakłada wprowadzenie tymczasowej obniżki stawek VAT od 1 lipca bieżącego roku do końca 2020 r. do minimalnego poziomu stawek wymaganego przez Unię Europejską.

 

Zgodnie z projektem posłów Koalicji Polskiej PSL-Kukiz’15 stawki VAT do końca roku byłyby następujące:

  • jedna obniżona stawka VAT — 5% zamiast obecnych 5% i 8%,
  • podstawowa stawka VAT — 15% zamiast obecnych 23%.

Tego rodzaju obniżenie stawek VAT oznaczałoby, że Polska będzie miała najniższe w Unii Europejskiej stawki VAT.

 

„Nasza ustawa jest najlepszym z możliwych instrumentów, jakie może zastosować rząd by złagodzić negatywne skutki gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa. Na obniżki VAT zdecydowało się wiele państw europejskich, m. in. Niemcy, Wielka Brytania, Austria, Belgia czy Czechy. W obliczu kryzysu rząd powinien zostawić Obywatelom jak najwięcej pieniędzy w ich kieszeniach. Niestety, ale PiS kontynuuje swoją socjalistyczno-populistyczną politykę rozdawnictwa. Zabiera pieniądze jednym grupom społecznym tylko po to by je dać innym grupom, licząc na wdzięczność przy urnie wyborczej. Obniżka VAT-u, oprócz charakteru powszechnej ulgi podatkowej dla wszystkich Obywateli, będzie mieć znaczący pozytywny wpływ na działalność polskich przedsiębiorców. Zmiana ta jest szczególnie wyczekiwana przez mały i średni polski biznes, który przez niemal kwartał stanu „zamrożenia gospodarki” poniósł wymierne straty w związku z utrudnieniami w działalności lub wręcz w związku z brakiem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej” – mówił Stanisław Tyszka, podkarpacki poseł Koalicji Polskiej PSL-Kukiz’15.

Pobierz projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Kukiz’15 złożył w Sejmie ustawę anty-447

Kukiz’15 złożył w Sejmie ustawę anty-447

Kukiz’15 złożył w Sejmie projekt ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego.

Ustawa zakłada:

  1. Zakaz podejmowania przez organy państwa jakichkolwiek czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego,
  2. Nieważność z mocy prawa czynności dokonanych wbrew powyższemu zakazowi.
  3. Karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 2 lat za naruszenie powyższego zakazu.
  4. Obowiązek corocznego sprawozdania Rady Ministrów przedkładanego Sejmowi i Senatowi na temat roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego oraz wszelkich rozmów dyplomatycznych odnoszących się do tematyki roszczeń w zakresie mienia bezspadkowego.
  5. W przypadku skierowania roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego wobec obywateli polskich Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej będzie miała obowiązek udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej obywatelom polskim, w tym w zakresie zastępstwa procesowego.

„Nasza ustawa w jednoznaczny sposób wyklucza możliwość dochodzenia roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego. Żądamy jego błyskawicznego uchwalenia przez Sejm. Politycy izraelscy ze znanym z antypolskich wypowiedzi Yairem Lapidem na czele już zaczęli wywierać naciski na polski rząd by nie dopuścił do uchwalenia ustawy Kukiz’15. Nie wolno tolerować by ktokolwiek z zagranicy wywierał naciski na Sejm RP” – mówił wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Tyszka.

 

Pobierz: Projekt Ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego

Kukiz’15 chce dobrowolnych składek na ZUS dla firm

Kukiz’15 chce dobrowolnych składek na ZUS dla firm

Kukiz’15 przedstawił projekt ustawy zakładający dobrowolność opłacania składki emerytalnej i rentowej przez przedsiębiorców.

„Składki na ZUS to kula u nogi dla drobnych, polskich przedsiębiorców. Firmy muszą opłacać co miesiąc haracz na ZUS bez względu na to czy osiągają zysk, czy stratę. Wysokość składek rośnie z roku na rok i w 2019 r. wynosi prawie 1320 zł. Wiele firm z tego powodu nie może się rozwinąć lub musi zakończyć działalność. Dlatego proponujemy wprowadzenie dobrowolności w opłacaniu składki emerytalnej i rentowej przez przedsiębiorców. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić nawet 786 zł miesięcznie i przeznaczyć te pieniądze na dalszy rozwój swoich firm. Podobnie działa to w Niemczech, gdzie istnieje dobrowolność opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne przez osoby prowadzące własne firmy. Niestety, ale szeroko reklamowany przez rząd tzw. „mały ZUS” to działanie w dużej mierze pozorowane, ponieważ swym zasięgiem objął jedynie ok. 5% z pośród ponad 2 mln małych firm w Polsce. Naszym zdaniem należy pójść o krok dalej i wprowadzić zasadę, zgodnie z którą to przedsiębiorca decyduje w jakiej wysokości powinien płacić składki ZUS. Pomysł dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców popiera także Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców” – mówił na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Tyszka. 

Z danych ZUS wynika, że na koniec 2018 roku ponad 500 tys. płatników było zadłużonych na kwotę 14,5 mld zł. Dużą grupę zadłużonych przedsiębiorców stanowią małe firmy niezatrudniające pracowników. Z danych ZUS wynika, że ok. 296 tys. płatników prowadzących działalność gospodarczą i płacących składki sami za siebie ma dług sięgający 4,8 mld zł.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałku Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację. Kukiz’15 zgłosił już m.in. projekt ustawy antykorupcyjnej oraz projekty dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz likwidacji subwencji partyjnych.

Pobierz: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Kukiz’15 chce zwrócić Polakom ich pieniądze z OFE

Kukiz’15 chce zwrócić Polakom ich pieniądze z OFE

Kukiz’15 przedstawił w Sejmie projekt ustawy zakładający przekazanie środków pozostałych w OFE na indywidualne konta, z których oszczędzający będą mogli wypłacić swoje pieniądze.

„Kukiz’15 ma zupełnie inne podejście do pieniędzy obywateli niż PO i PiS. Zamiast zadłużania kolejnych pokoleń i podnoszenia podatków na sfinansowanie kolejnych kiełbas wyborczych proponujemy przywrócenie elementarnej sprawiedliwości i zwrócenie Polakom tego, co do nich należy. Rząd Platformy Obywatelskiej zagrabił ponad 150 mld zł pieniędzy należących do obywateli z OFE. Obawiamy się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje grabież tego, co w OFE pozostało, żeby móc sfinansować swoje wyborcze „prezenty”. Nasza ustawa umożliwi stopniowe i zwolnione od podatku wypłacanie pieniędzy z OFE. Przywrócimy obywatelom możliwość dysponowania ich własnością. To jest ponad 160 mld zł, które należą do Polaków, a nie do rządu. Tylko zwrot pieniędzy z OFE obywatelom może przywrócić elementarne zaufanie Polaków do systemu emerytalnego” – mówił Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z Kukiz’15.  

Projekt ustawy przedstawiony przez Kukiz’15 zakłada przeniesienie całości środków zgromadzonych na OFE do dobrowolnych funduszy emerytalnych. Aktywa zgromadzone w dobrowolnych funduszach emerytalnych będą mogły zostać zbyte przez oszczędzających. Zabezpieczona będzie jednak stabilność rynku finansowego, bowiem likwidacja środków z OFE będzie następowała w tempie maksymalnie 2,5% aktywów kwartalnie.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałku Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację. Kukiz’15 zgłosił już m.in. projekt ustawy antykorupcyjnej oraz projekty dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz likwidacji subwencji partyjnych.

Pobierz: Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Kukiz’15 przedstawia ustawę antykorupcyjną

Kukiz’15 przedstawia ustawę antykorupcyjną

Kukiz’15 przedstawił w Sejmie ustawę zakładającą szereg zmian m. in. w Kodeksie karnym, które mają na celu wyeliminowanie z życia publicznego osób skazanych za przestępstwa korupcyjne. Ustawa zawiera rozwiązania, które mają ograniczyć korupcję, zwiększyć jawność życia publicznego oraz przejrzystość funkcjonowania partii politycznych. Paweł Kukiz zaapelował do wszystkich posłów na Sejm RP o podpisanie się pod projektem ustawy.

 

Kukiz’15 proponuje, żeby osoby skazane za korupcję miały zakaz pracy oraz zakaz zajmowania funkcji w instytucjach publicznych, spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach komunalnych. Osoby skazane za przestępstwa korupcyjne będą pozbawiane biernego prawa wyborczego – nie będą mogły kandydować w wyborach do parlamentu lub samorządu. Ponadto, wobec takich osób będzie można orzec zakaz dożywotniego ubiegania się o zamówienia publiczne.

 

Pozostałe zmiany zaproponowane w ustawie dotyczą większej przejrzystości życia publicznego. Zgodnie z projektem ustawy partie polityczne będą miały obowiązek prowadzenia rejestrów wpłat na partie oraz rejestrów umów. Rejestry będą jawne, dostępne na stronach internetowych partii i będą musiały podlegać bieżącej aktualizacji. Rejestry umów będzie prowadzić także szereg instytucji publicznych, zarówno rządowych, jak i samorządowych. Kukiz’15 proponuje również, żeby posłowie i senatorowie nie mogli pracować w spółkach Skarbu Państwa. Zakaz dotyczyłby także okresu 12 miesięcy po wygaśnięciu mandatu parlamentarnego, co miałoby ograniczyć sytuacje, gdy posłowie zrzekają się mandatu tylko po to, żeby przejść na lukratywne stanowisko w spółce Skarbu Państwa.  

 

„Wszystkie ugrupowania polityczne mają wypisane na sztandarach walkę z korupcją oraz zwiększenie przejrzystości życia publicznego, więc liczę, że nasza ustawa antykorupcyjna spotka się z szerokim poparciem. Osoby dopuszczające się przestępstw korupcyjnych powinny być eliminowane z życia publicznego na długie lata. Najlepszym środkiem zapobiegającym korupcji jest transparentność, stąd proponujemy również szereg rozwiązań w tym zakresie. Jak głosi przysłowie najlepiej łowić ryby w mętnej wodzie, więc chcemy żeby ta woda była bardziej przezroczysta” – mówi Paweł Kukiz, lider Kukiz’15.

 

Proponowane rozwiązania są wzorowane w znacznej mierze na włoskiej ustawie antykorupcyjnej, którą z inicjatywy Ruchu 5 Gwiazd przyjął w grudniu zeszłego roku włoski parlament. Kukiz’15 jest jednym z członków nowego europejskiego sojuszu ugrupowań antysystemowych, który chce powołać nową grupę polityczną w Parlamencie Europejskim po majowych wyborach. Oprócz Kukiz’15 i Ruchu 5 Gwiazd sojusz tworzą ugrupowania z Chorwacji (Živi Zid), Grecji (AKKEL) i Finlandii (Liike Nyt).

 

Pobierz: Projekt ustawy antykorupcyjnej

Kukiz’15 chce zakazać sprzedaży produktów gorszej jakości przez międzynarodowe koncerny

Kukiz’15 chce zakazać sprzedaży produktów gorszej jakości przez międzynarodowe koncerny

Kukiz’15 przedstawił projekt uchwały Sejmu wzywający rząd do podjęcia działań celem wyeliminowanie praktyki oferowania produktów podwójnej jakości przez międzynarodowe koncerny.

„Międzynarodowe koncerny od lat sprzedają na polskim rynku produkty gorszej jakości. Potwierdziły to wyniki badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Polski rząd zrobił niewiele w tej sprawie. Nasz projekt wzywa rząd do podjęcia działań przez rząd w dwóch aspektach. Po pierwsze, organy administracji publicznej powinny zweryfikować występowanie podwójnej jakości wszelkich grup towarów, które mogą być produktami gorszej jakości: żywności, produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, materiałów budowlanych i innych. Po drugie, rząd powinien podjąć działania na forum Unii Europejskiej oraz w ramach Grupy Wyszehradzkiej celem przyjęcia przez Unię Europejską rozwiązań prawnych mających na celu zakaz oferowania produktów podwójnej jakości” – powiedział na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Tyszka.

„Polska nie może być traktowana przez międzynarodowe koncerny jako kraj II kategorii. Praktyki takie jak zastępowanie  cukru syropem gluktozowo – fruktozowym powinny zostać wyeliminowane” – powiedział przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosław Sachajko.

„Sprzedawanie produktów podwójnej jakości to nie tylko problem naszego kraju, ale także Czech, Słowacji i Węgier. Dlatego konieczne jest podjęcie działań na forum Grupy Wyszehradzkiej. ” – mówił poseł Kukiz’15, Piotr Apel.

„To pierwsza propozycja programowa Kukiz’15 w ramach prezentowania naszego programu europejskiego. Będziemy pokazywali obszary, w których Unia Europejska nie działa wystarczająco, a powinna działać skutecznie na rzecz obywateli np. w walce o prawa obywateli wobec międzynarodowych korporacji” – dodał Stanisław Tyszka.

Inicjatywa Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałku Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw lub uchwał, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację. Kukiz’15 zgłosił już m.in. projekty dotyczące obniżenia akcyzy oraz VAT-u na energię elektryczną oraz likwidacji subwencji partyjnych. Dzisiejsza inicjatywa to jednocześnie pierwszy z pomysłów programowych w tematyce europejskiej, które Kukiz’15 zamierza prezentować w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

 

Pobierz: Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wzywającą Radę Ministrów do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie praktyki oferowania produktów podwójnej jakości przez międzynarodowe koncerny

Kukiz’15 chce obniżki VAT-u i akcyzy na prąd

Kukiz’15 chce obniżki VAT-u i akcyzy na prąd

Kukiz’15 złożył w Sejmie projekt ustawy zakładający obniżenie VAT-u na energię elektryczną z 23% do 5% oraz akcyzy z 20 zł do 4,30 zł.

„Polska ma jedne z najwyższych stawek VAT i akcyzy na energię elektryczną w Unii Europejskiej. W Portugalii, Rumunii, Luksemburgu, Chorwacji, Irlandii, na Łotwie i Litwie stawka akcyzy na energię elektryczną to 1,01 euro. Obniżona stawka VAT na energię elektryczną obowiązuje w Wielkiej Brytanii (5%), na Malcie (5%) we Francji (5,5%), w Luksemburgu (8%), we Włoszech (10%). Naszym zdaniem obniżka stawek VAT i akcyzy to najprostszy sposób, aby złagodzić skutki dla rosnących ceny prądu. System rekompensat, który zapowiadał rząd to skomplikowany mechanizm, który budzi wątpliwości z punktu widzenia prawa unijnego. Wymuszanie na spółkach, aby wzięły na siebie koszt podwyżek to z kolei powrót do czasów realnego socjalizmu i ręczne sterowanie spółkami. Według naszych szacunków obniżka akcyzy i VAT spowodowałaby obniżkę cen prądu nawet o kilkanaście procent” – mówił na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Tyszka.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałku Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację. Kukiz’15 zgłosił już m.in. projekt ustawy antysitwowej oraz projekty dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz likwidacji subwencji partyjnych.

 

Pobierz: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw

Kukiz’15 chce, żeby za długi partyjne płacili politycy

Kukiz’15 złożył w Sejmie projekt ustawy zakładający odpowiedzialność majątkową członków zarządu partii za niespłacone długi.

„W obecnym stanie prawnym odpowiedzialność za część długów likwidowanej partii przechodzi na Skarb Państwa. To skandal, żeby za długi, które przez swoją lekkomyślność narobili politycy mieli płacić obywatele. Dlatego składamy projekt ustawy zakładający odpowiedzialność majątkową członków zarządu likwidowanej partii politycznej za długi, na których pokrycie nie starczy majątek tejże partii. Takie rozwiązanie będzie sprzyjać prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej przez osoby z zarządów partii politycznych, które dwa razy będą musiały się zastanowić zanim zaciągną długi w imieniu partii. Ponadto, nasz projekt wyklucza możliwość umorzenia długów partii wobec Skarbu Państwa. W przeszłości zdarzały się przypadki umorzenia długów partii politycznych względem Skarbu Państwa, jak choćby umorzenie długów Porozumienia Centrum w 2007 r. przez byłego działacza tej partii, Wojciecha Jasińskiego, będącego wówczas ministrem Skarbu Państwa. Niech za partyjne długi płacą politycy, a nie obywatele” – mówił wicemarszałek Sejmu, Stanisław Tyszka.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałku Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację. Kukiz’15 zgłosił już m.in. projekt ustawy antysitwowej oraz projekty dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, obniżenia VAT-u na ubranka dziecięce oraz likwidacji subwencji partyjnych.

 

Pobierz: Projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych

Kukiz’15 składa projekt ustawy antysitwowej

Kukiz’15 składa projekt ustawy antysitwowej

Posłowie Kukiz’15 złożyli w Sejmie projekt ustawy antysitwowej. Projekt zakłada wprowadzenie powszechnej jawności relacji rodzinnych w jednostkach sektora publicznego.

Nowe przepisy nałożą na osoby ubiegające się o zatrudnienie w sektorze publicznym obowiązek ujawnienia w trakcie procesu naboru informacji o pokrewieństwie z osobami zajmującymi stanowiska w danej jednostce sektora publicznego. Ponadto, oświadczenia o zatrudnieniu osób bliskich (m. in. dzieci, małżonka, krewnych i powinowatych do trzeciego stopnia, konkubenta) będą musiały składać osoby zajmujące kierownicze stanowiska w jednostkach sektora publicznego oraz w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych. Obejmować to będzie m. in. ministrów i wiceministrów, osoby pełniące kierownicze funkcje w urzędach centralnych, radnych, prezydentów miast, starostów, marszałków województw, wojewodów, prezesów i wiceprezesów sądów, członków zarządów w spółkach Skarbu Państwa i spółek komunalnych. Według nowych przepisów osobami bliskimi będą m. in. dzieci, rodzice, małżonek, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, krewni i powinowaci do III stopnia. Karalne staną się również zachowania prowadzące do zatrudniania w sektorze publicznym osób protegowanych, mimo braku lub niewystarczających kompetencji tych osób.

„Jedną z największych patologii systemowych obecnego ustroju jest nepotyzm i kumoterstwo. Partie polityczne traktują instytucje publiczne jak łup wojenny. Po przejęciu władzy rozpoczyna się wielka czystka i obsadzanie lukratywnych synekur członkami partii, krewnymi i znajomymi. Decydujące są koneksje lub pokrewieństwo, a nie kompetencje. PO, PiS i PSL to nie są partie działające w interesie obywateli. To tak naprawdę największe w kraju biura pośrednictwa pracy działające w interesie swoich członków, ich rodzin i kolegów. PiS w zawłaszczaniu państwa twórczo rozwinął pseudo-dokonania PO i PSL-u. Czas z tym skończyć.” – mówił Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu. „Ustawa antysitwowa zakłada pełną jawność dotyczącą informacji o pokrewieństwie w instytucjach publicznych. Obywatele mają prawo wiedzieć czy więzy krwi są wykorzystywane przy zatrudnianiu w urzędach. Konstytucja zakłada równy dostęp do służby publicznej, a z pieniędzy podatników opłacane są pensje urzędników. Dlatego ustawianie konkursów i załatwianie pracy po znajomości powinny być penalizowane” – mówił poseł Robert Mordak, przedstawiciel wnioskodawców.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałku Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację. Kukiz’15 zgłosił już m.in. projekty dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, obniżenia VAT-u na ubranka dziecięce oraz likwidacji straży miejskiej.

Pobierz: Projekt ustawy antysitwowej