Kukiz’15 złożył w Sejmie ustawę anty-447

Kukiz’15 złożył w Sejmie ustawę anty-447

Kukiz’15 złożył w Sejmie projekt ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego.

Ustawa zakłada:

  1. Zakaz podejmowania przez organy państwa jakichkolwiek czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego,
  2. Nieważność z mocy prawa czynności dokonanych wbrew powyższemu zakazowi.
  3. Karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 2 lat za naruszenie powyższego zakazu.
  4. Obowiązek corocznego sprawozdania Rady Ministrów przedkładanego Sejmowi i Senatowi na temat roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego oraz wszelkich rozmów dyplomatycznych odnoszących się do tematyki roszczeń w zakresie mienia bezspadkowego.
  5. W przypadku skierowania roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego wobec obywateli polskich Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej będzie miała obowiązek udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej obywatelom polskim, w tym w zakresie zastępstwa procesowego.

„Nasza ustawa w jednoznaczny sposób wyklucza możliwość dochodzenia roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego. Żądamy jego błyskawicznego uchwalenia przez Sejm. Politycy izraelscy ze znanym z antypolskich wypowiedzi Yairem Lapidem na czele już zaczęli wywierać naciski na polski rząd by nie dopuścił do uchwalenia ustawy Kukiz’15. Nie wolno tolerować by ktokolwiek z zagranicy wywierał naciski na Sejm RP” – mówił wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Tyszka.

 

Pobierz: Projekt Ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego

Kukiz’15 chce dobrowolnych składek na ZUS dla firm

Kukiz’15 chce dobrowolnych składek na ZUS dla firm

Kukiz’15 przedstawił projekt ustawy zakładający dobrowolność opłacania składki emerytalnej i rentowej przez przedsiębiorców.

„Składki na ZUS to kula u nogi dla drobnych, polskich przedsiębiorców. Firmy muszą opłacać co miesiąc haracz na ZUS bez względu na to czy osiągają zysk, czy stratę. Wysokość składek rośnie z roku na rok i w 2019 r. wynosi prawie 1320 zł. Wiele firm z tego powodu nie może się rozwinąć lub musi zakończyć działalność. Dlatego proponujemy wprowadzenie dobrowolności w opłacaniu składki emerytalnej i rentowej przez przedsiębiorców. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić nawet 786 zł miesięcznie i przeznaczyć te pieniądze na dalszy rozwój swoich firm. Podobnie działa to w Niemczech, gdzie istnieje dobrowolność opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne przez osoby prowadzące własne firmy. Niestety, ale szeroko reklamowany przez rząd tzw. „mały ZUS” to działanie w dużej mierze pozorowane, ponieważ swym zasięgiem objął jedynie ok. 5% z pośród ponad 2 mln małych firm w Polsce. Naszym zdaniem należy pójść o krok dalej i wprowadzić zasadę, zgodnie z którą to przedsiębiorca decyduje w jakiej wysokości powinien płacić składki ZUS. Pomysł dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców popiera także Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców” – mówił na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Tyszka. 

Z danych ZUS wynika, że na koniec 2018 roku ponad 500 tys. płatników było zadłużonych na kwotę 14,5 mld zł. Dużą grupę zadłużonych przedsiębiorców stanowią małe firmy niezatrudniające pracowników. Z danych ZUS wynika, że ok. 296 tys. płatników prowadzących działalność gospodarczą i płacących składki sami za siebie ma dług sięgający 4,8 mld zł.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałku Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację. Kukiz’15 zgłosił już m.in. projekt ustawy antykorupcyjnej oraz projekty dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz likwidacji subwencji partyjnych.

Pobierz: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych