Kukiz’15 przedstawia ustawę antykorupcyjną

Kukiz’15 przedstawia ustawę antykorupcyjną

Kukiz’15 przedstawił w Sejmie ustawę zakładającą szereg zmian m. in. w Kodeksie karnym, które mają na celu wyeliminowanie z życia publicznego osób skazanych za przestępstwa korupcyjne. Ustawa zawiera rozwiązania, które mają ograniczyć korupcję, zwiększyć jawność życia publicznego oraz przejrzystość funkcjonowania partii politycznych. Paweł Kukiz zaapelował do wszystkich posłów na Sejm RP o podpisanie się pod projektem ustawy.

 

Kukiz’15 proponuje, żeby osoby skazane za korupcję miały zakaz pracy oraz zakaz zajmowania funkcji w instytucjach publicznych, spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach komunalnych. Osoby skazane za przestępstwa korupcyjne będą pozbawiane biernego prawa wyborczego – nie będą mogły kandydować w wyborach do parlamentu lub samorządu. Ponadto, wobec takich osób będzie można orzec zakaz dożywotniego ubiegania się o zamówienia publiczne.

 

Pozostałe zmiany zaproponowane w ustawie dotyczą większej przejrzystości życia publicznego. Zgodnie z projektem ustawy partie polityczne będą miały obowiązek prowadzenia rejestrów wpłat na partie oraz rejestrów umów. Rejestry będą jawne, dostępne na stronach internetowych partii i będą musiały podlegać bieżącej aktualizacji. Rejestry umów będzie prowadzić także szereg instytucji publicznych, zarówno rządowych, jak i samorządowych. Kukiz’15 proponuje również, żeby posłowie i senatorowie nie mogli pracować w spółkach Skarbu Państwa. Zakaz dotyczyłby także okresu 12 miesięcy po wygaśnięciu mandatu parlamentarnego, co miałoby ograniczyć sytuacje, gdy posłowie zrzekają się mandatu tylko po to, żeby przejść na lukratywne stanowisko w spółce Skarbu Państwa.  

 

„Wszystkie ugrupowania polityczne mają wypisane na sztandarach walkę z korupcją oraz zwiększenie przejrzystości życia publicznego, więc liczę, że nasza ustawa antykorupcyjna spotka się z szerokim poparciem. Osoby dopuszczające się przestępstw korupcyjnych powinny być eliminowane z życia publicznego na długie lata. Najlepszym środkiem zapobiegającym korupcji jest transparentność, stąd proponujemy również szereg rozwiązań w tym zakresie. Jak głosi przysłowie najlepiej łowić ryby w mętnej wodzie, więc chcemy żeby ta woda była bardziej przezroczysta” – mówi Paweł Kukiz, lider Kukiz’15.

 

Proponowane rozwiązania są wzorowane w znacznej mierze na włoskiej ustawie antykorupcyjnej, którą z inicjatywy Ruchu 5 Gwiazd przyjął w grudniu zeszłego roku włoski parlament. Kukiz’15 jest jednym z członków nowego europejskiego sojuszu ugrupowań antysystemowych, który chce powołać nową grupę polityczną w Parlamencie Europejskim po majowych wyborach. Oprócz Kukiz’15 i Ruchu 5 Gwiazd sojusz tworzą ugrupowania z Chorwacji (Živi Zid), Grecji (AKKEL) i Finlandii (Liike Nyt).

 

Pobierz: Projekt ustawy antykorupcyjnej