Kukiz’15 chce zniesienia finansowania partii z budżetu

Kukiz’15 chce zniesienia finansowania partii z budżetu

Kukiz’15 przedstawił projekt ustawy zakładający likwidację dotacji i subwencji dla partii politycznych.

„Ponad 200 mln zł z budżetu państwa ma zostać przeznaczone w tej kadencji Sejmu na partyjne subwencje z budżetu państwa. Te pieniądze mogłyby zostać wydane bardziej sensownie niż na billboardy, spoty, gadżety i synekury dla działaczy” – mówi Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z ruchu Kukiz’15. „Scena polityczna w Polsce, zarówno na poziomie centralnym, jak i samorządowym jest zdominowana obecnie przez partie polityczne. Podstawową przyczyną tego stanu rzeczy jest finansowanie partii bezpośrednio z budżetu państwa. Likwidując subwencje i dotacje chcemy wyrównać szanse i skończyć z uprzywilejowaną pozycją partii politycznych. Obywatele dokładają się teraz przymusowo do finansowania partii, nawet jeśli całkowicie nie zgadzają się z ich programem. Z budżetu powinny być finansowane wyłącznie te zadania, które powinno wykonywać państwo, a działalność partii politycznych się do tych zadań nie zalicza”.

Zdaniem polityków Kukiz’15 zniesienie finansowania partii politycznych pozwoli na aktywny i szerszy udział obywateli i ich stowarzyszeń w sprawowaniu władzy publicznej. Dotychczasowy model finansowania sprzyjał głównie większym partiom politycznym, co w praktyce doprowadziło do powstania duopolu PO–PiS.

Wyniki referendum ogólnokrajowego z dnia 6 września 2015 r. wskazują, że obywatele przeciwni są zasilaniu działalności partii politycznych ze środków budżetowych. Prawie 2 mln osób głosujących wówczas w referendum opowiedziało się przeciwko utrzymaniu dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałku Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację. Kukiz’15 zgłosił już m.in. projekty dotyczące likwidacji podatku Belki, obniżenia VATu na ebooki, prasę i ubranka dziecięce.

 

Pobierz: Projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz o zmianie ustawy kodeks wyborczy

Kukiz’15 chce likwidacji „podatku Belki”

Kukiz’15 chce likwidacji „podatku Belki”

 

Kukiz’15 zgłasza projekt ustawy zakładający likwidację podatku od dochodów kapitałowych, zwanego potocznie „podatkiem Belki”. Projekt obejmuje zniesienie opodatkowania zarówno od przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne na rachunkach bankowych, jak i od przychodów uzyskiwanych z inwestycji kapitałowych, np. z inwestycji na GPW.

„Politycy niemal wszystkich partii obiecywali, że zniosą tzw. podatek Belki, ale gdy ich ugrupowania dochodziły do władzy to wycofywali się z tych zapowiedzi. Takie obietnice składali m. in. Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Waldemar Pawlak. Posłowie z ruchu Kukiz’15 mówią sprawdzam i składają projekt ustawy zakładający całkowitą likwidację podatku od dochodów kapitałowych” – powiedział wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. „Gdy obywatelowi – po zapłaceniu wszystkich podatków, opłat i rachunków – uda się odłożyć trochę pieniędzy i umieszcza je następnie na lokacie lub inwestuje je na giełdzie, to w przypadku osiągnięcia zysku jest karany kolejnym podatkiem. W naszym przekonaniu podatek od dochodów kapitałowych jest podatkiem niesprawiedliwym, prowadzącym do podwójnego opodatkowania. De facto dotyczy dochodów już raz opodatkowanych, oszczędności pochodzących najczęściej z pracy, nierzadko oszczędności odłożonych na tzw. czarną godzinę lub oszczędności całego życia. Utrzymywanie podatku od dochodów kapitałowych w sytuacji utrzymujących się od dłuższego czasu niskich stóp procentowych i rekordowo niskiego oprocentowania lokat bankowych jest naszym zdaniem pozbawione sensu”.

Według raportów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Polska jako jedyny kraj Europy Środkowej ma stopę oszczędności niższą niż 20%. Spośród krajów Unii Europejskiej wyższą stopę oszczędności mają kraje uznawane za znacznie biedniejsze niż Polska, jak np. Rumunia czy Bułgaria. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że 15 mln Polaków nie ma żadnych oszczędności.

„Likwidacja podatku Belki byłaby czytelnym sygnałem zachęcającym Polaków do oszczędzania, o wiele prostszym do zakomunikowania niż skomplikowane programy, które głównie w interesie instytucji finansowych szykuje rząd w ramach tzw. planu Morawieckiego” – twierdzi Stanisław Tyszka.

Podatek Belki wprowadzony został w 2002 roku przez rząd Leszka Millera. Początkowo jego stawka wynosiła 20% i obejmowała zyski jedynie z oszczędności (depozyty i lokaty bankowe). Zmiana nastąpiła w 2004 roku, kiedy zdecydowano się na opodatkowanie dochodów kapitałowych pochodzących z innych form inwestycji, takich jak na przykład inwestycje w papiery wartościowe. Zadecydowano również o obniżeniu stawki podatku do 19%.

 

Pobierz: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Kukiz’15: zlikwidujmy gabinety polityczne w ministerstwach

Kukiz’15: zlikwidujmy gabinety polityczne w ministerstwach

Kukiz’15 składa projekt ustawy zakładający likwidację gabinetów politycznych w ministerstwach –ogłosił wicemarszałek Sejmu, Stanisław Tyszka.

„Chcemy wyjść naprzeciw zapowiedziom premiera Morawieckiego i pomóc rządowi w likwidacji zbędnych stanowisk w administracji. Dlatego składamy projekt ustawy zakładający likwidację gabinetów politycznych w ministerstwach. Obecnie w gabinetach politycznych zatrudnionych jest kilkadziesiąt osób, dobieranych według klucza partyjnego. Nie muszą posiadać jakichkolwiek kwalifikacji ani kompetencji. Bardzo często w skład gabinetów politycznych wchodzą ludzi młodzi, nierzadko bez jakiegokolwiek doświadczenia na rynku pracy. Ich zadania są często niedookreślone. Stanowiska w gabinetach politycznych to partyjne synekury, utrzymywane z naszych podatków. Na same nagrody dla członków gabinetów politycznych wydano w ubiegłym roku ponad 1,3 mln zł. Czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie obiecywali likwidację gabinetów politycznych. Nasz projekt ma na celu ułatwienie realizacji tej obietnicy” – mówi Stanisław Tyszka.

We wrześniu 2017 r. Sejm przyjął projekt ustawy, złożony przez Kukiz’15, zakładający likwidację stanowisk doradców i asystentów politycznych funkcjonujących w samorządach – przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałku Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację.

 

Pobierz: Projekt ustawy zakładający likwidację gabinetów politycznych w ministerstwach