Kukiz’15 składa projekt uchwały Sejmu w obronie złotego

Kukiz’15 składa projekt uchwały Sejmu w obronie złotego

 

Kukiz’15 składa projekt uchwały Sejmu RP wzywający rząd Mateusza Morawieckiego do niepodejmowania żadnych działań i nieskładania żadnych deklaracji zakładających rezygnację Polski ze złotego. Projekt uchwały w obronie złotego został opracowany przez Kukiz’15 we współpracy z Prawicą Rzeczypospolitej.

„Art. 227 ust. 1 Konstytucji stanowi, że wyłączne prawo emisji pieniądza posiada Narodowy Bank Polski. Wynika z tego, że jedynym środkiem płatniczym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest złoty polski. Złoty stanowi instytucję narodową, którą chronić i szanować musi każdy polski rząd” – podkreśla wicemarszałek Sejmu, Stanisław Tyszka.

„Narodowa waluta i związana z tym możliwość prowadzenia własnej polityki monetarnej jest wartością nie do przecenienia, w szczególności w obliczu kryzysów gospodarczych, o czym przekonało się boleśnie kilka państw strefy euro. Z kolei przykład Szwecji pokazuje, że można osiągać korzystne wyniki gospodarcze, pozostając poza strefą euro. W 2003 r. przeprowadzono referendum w Szwecji, w którym obywatele odrzucili uczestnictwo we wspólnej walucie i zdecydowali o bezterminowym zawieszeniu planu wejścia do strefy euro. Szwedzkie PKB w latach 2005-2016, według danych Eurostatu, urosło o 24,1 proc. w porównaniu do średniego wyniku państw dzielących wspólną walutę na poziomie 10,2 proc. Gdyby Szwecja należała do Europejskej Unii Monetarnej byłby to drugi wynik po Irlandii” – mówi Tyszka.

Jak można przeczytać w projekcie uchwały: „podnoszony niekiedy argument o rzekomo wynikającym z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zobowiązaniu do przyjęcia wspólnej waluty ignoruje oczywiste fakty świadczące o jedynie deklaratoryjnym charakterze takiego oświadczenia. Nawet z treści art. 3 ust. 4 wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mówiącego o unii walutowej i gospodarczej, której walutą jest euro, nie wynika obowiązek przystąpienia do tej unii przez poszczególne państwa członkowskie. Przepis ten należy interpretować w powiązaniu z art. 3 ust. 3, ustanawiającym jako nadrzędne cele gospodarcze Unii: „zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczną gospodarkę rynkową o wysokiej konkurencyjności zmierzającą do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska”.

W sobotę podczas Rady Krajowej PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że zaproponuje scenariusz przyjęcia przez Polskę euro. Wcześniej deklaracje wzywające rząd RP do przyjęcia wspólnej waluty składała Nowoczesna. Deklaracje premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie były niejasne.

 

Pobierz: Projekt uchwały Sejmu RP w sprawie potwierdzenia złotego jako polskiej waluty

Kukiz’15 chce likwidacji nagród dla ministrów

Kukiz’15 chce likwidacji nagród dla ministrów

Kukiz’15 składa projekt ustawy, którego celem jest likwidacja możliwości wypłacania nagród dla ministrów. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka przedstawił na konferencji prasowej projekt ustawy dotyczącej zmiany przepisów, na podstawie których ministrowie otrzymują nagrody.

W zeszłym roku wysokość nagród wypłaconych ministrom wyniosła ok. 2,1 mln zł. Gdyby przeliczyć te nagrody na miesiące, ministrowie dostawaliby od 5,4 tys. do 6,8 tys. złotych dodatkowej pensji. Wysokość nagród nie jest szczególnie zróżnicowana, co wskazuje, że nie miały one motywacyjnego charakteru. Były one wypłacane comiesięcznie, a ich wysokość sięgała nawet ok. 40% wynagrodzenia zasadniczego, co stanowi obejście przepisów prawa dotyczących wynagrodzenia zasadniczego ministrów.

Projekt Kukiz’15 zakłada likwidację tego systemu dodatkowych pensji dla ministrów. „Nie ma zgody na wyprowadzanie pieniędzy publicznych do prywatnych kieszeni ministrów pod pozorem wypłacania im nagród. Nagrody te w żaden sposób nie zostały uzasadnione opinii publicznej. Co więcej, nagrody otrzymywali też ministrowie, którzy odeszli z rządu. Wskazuje na to, że nagrody te nie miały żadnego związku z osiągnięciami poszczególnych ministrów. Czas skończyć z tą fikcją” – mówi Stanisław Tyszka.

W lipcu 2016 r. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt podwyższający wynagrodzenia osób sprawujących kierownicze stanowiska państwowe. Po tym jak Paweł Kukiz nazwał ten projekt „Koryto plus” i po zmasowanej krytyce opinii publicznej partia władzy wycofała się z tych pomysłów. Po półtora roku okazuje się, że PiS znalazł pomysł na realizację w praktyce projektu „Koryto plus”, obchodząc przepisy poprzez wykorzystanie funduszu nagród.

Zdaniem Kukiz’15 należy zmniejszyć liczbę ministrów oraz wiceministrów i wtedy można dyskutować o zwiększeniu ich zarobków od kolejnej kadencji. W ten sposób skończymy z praktyką przyznawania nagród za rzekome osiągnięcia. Nagrody te stanowią de facto stałe, dodatkowe, comiesięczne pensje. Chcemy wraz ze złożeniem tego projektu zapoczątkować poważną dyskusję o zmianie systemu wynagradzania najważniejszych osób w państwie.

 

Pobierz: Projekt ustawy o zniesieniu nagród dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe