Kukiz’15 chce obniżyć stawkę VAT na ubranka dziecięce z 23% do 5%

Kukiz’15 chce obniżyć stawkę VAT na ubranka dziecięce z 23% do 5%

Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z ruchu Kukiz’15 zapowiedział, że jego ugrupowanie  złoży projekt ustawy zakładający obniżkę VATu na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz na obuwie dziecięce z obecnej stawki 23% do 5%.

W 2012 r. w wyniku nowelizacji ustawy o VAT stawka tego podatku na ubranka i obuwie dziecięce została podniesiona z 8% do 23%. W praktyce, dla konsumentów, oznaczało to wzrost ceny brutto artykułów dla dzieci efektywnie o 13,9%, w wyniku nominalnej podwyżki VAT o 15 punktów procentowych. Ówczesny rząd, PO-PSL tłumaczył, że został zmuszony do zniesienia preferencyjnych stawek VAT na ubranka i buty dziecięce na mocy wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z października 2010 r. Według Trybunału polskie przepisy o preferencyjnym opodatkowania tych towarów były niezgodne z przepisami unijnymi. Prawo i Sprawiedliwość podnosiło tę kwestię wielokrotnie, obiecując w kampanii wyborczej i później cofnięcie podwyżki VAT na ubranka dla dzieci. Niestety, przez ponad dwa lata rządów PiS się z tych obietnic nie wywiązał, zasłaniając się podobnie jak poprzednicy prawem Unii Europejskiej.

Tymczasem okazuje się, że rząd nie wykorzystał wszystkich możliwych środków prawnych dla obniżenia podatku. Tu właśnie w sukurs rządowi przyszedł Kukiz’15, który przekazał Ministrowi Finansów w marcu 2017 r. wniosek o dopuszczony dyrektywami unijnymi środek specjalny. Warto zauważyć, że w części krajów tzw. starej Unii Europejskiej obowiązuje inna niż podstawowa stawka VAT na ubrania i obuwie dziecięce. W Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i Irlandii obowiązuje dzisiaj stawka 0% VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Natomiast w Luksemburgu obowiązuje tzw. super-obniżona stawka VAT wynosząca 3%.

W wyniku zastosowania stawki podstawowej (23%) do dostaw odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego, znacząco wzrosło zatem obciążenie podatkowe rodzin. Jak wyliczyli eksperci Centrum im. Adama Smitha, sama podwyżka VAT na ubrania i obuwie dziecięce dla rodzin wielodzietnych (rodzina z trójką dzieci) stanowić może zwiększenie wydatków na wychowanie dzieci, w ciągu całego okresu wychowania nawet o 9.070,00 zł (ok. 453,00 zł rocznie).

Jak mówi Stanisław Tyszka “obniżenie VAT na odzież i obuwie dla dzieci to efektywny środek polityki prorodzinnej: podatek ten najmocniej uderza w najmniej zamożne rodziny, jego obniżka ma charakter punktowy, gdyż skorzysta z niej tylko grupa docelowa, a budżet nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów, poza znikomym wpływem na dochody budżetowe. Ponadto, obniżka VAT na towary dla dzieci przyczyni się do ograniczenia unikania opodatkowania VAT oraz obniży koszty, które ponosi administracja podatkowa walcząc z tzw. szarą strefą”. Projekt ustawy wpłynie w nieznacznym stopniu na ogólną kwotę wpływów z VAT na etapie ostatecznej konsumpcji. Według wyliczeń Ministra Finansów skutki finansowe zmiany stawki VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce z 7% na 23% w skali roku (w warunkach wejścia w życie ustawy w 2012 r.) wyniosły ok. 160 mln zł. Stanowi to zaledwie 0,11% całości zakładanych dochodów z VAT w 2017 r.

Istotnym kontekstem są niepokojące prognozy demograficzne. Wskaźnik dzietności utrzymuje się w Polsce na bardzo niskim poziomie od lat (w przedziale 1,22-1,40). Tymczasem dla zapewnienia zastępowalności pokoleń konieczne jest by kształtował się on na poziomie co najmniej 2,1. Bezpośrednim efektem utrzymywania się tego wskaźnika na niskim poziomie jest prognozowany znaczący spadek liczby ludności Polski (do 36,5 mln w 2030 r. i 32 mln w 2050 r.) oraz gwałtowne starzenie się społeczeństwa. Skutki dla systemu emerytalnego, obciążeń fiskalnych i konkurencyjności gospodarczej Polski mogą okazać się tragiczne.

Tym tendencjom mogłaby zaradzić skuteczna polityka rodzinna. Warto zauważyć, że obniżone stawki VAT na ubrania dla dzieci są ważnym elementem rozwiązań prorodzinnych w  krajach, którym udaje się utrzymywać znacznie wyższy w porównaniu z Polską wskaźnik dzietności. We wspomnianych krajach ze stawką 0% VAT wskaźniki dzietności wynoszą 2,07 (Irlandia) i 1,94 (Wielka Brytania).

„Oczekujemy, że nowy rząd pod kierownictwem Mateusza Morawieckiego będzie kierował się taką filozofią gospodarczą, w wyniku której w kieszeniach obywateli będzie zostawało więcej pieniędzy” – mówi Stanisław Tyszka. „Przyjęcie naszej propozycji obniżającej VAT na towary dziecięce z 23% do 5% będzie swoistym testem wiarygodności dla nowej ekipy”.

Projekt ustawy jest elementem cyklu Kukiz’15 #PoniedziałekWolności, którego celem jest poszerzanie sfery wolności Polaków m.in. przez ograniczanie obciążeń administracyjnych czy obniżanie podatków.

 

Pobierz: Projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług