dr Stanisław

TYSZKA

O mnie

Urodziłem się w 1979 roku w Warszawie. Jestem prawnikiem, doktorem nauk humanistycznych i wykładowcą akademickim. Ukończyłem wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego a następnie studia doktoranckie na Wydziale Historii i Cywilizacji w European University Institute we Florencji. Studiowałem też filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze. Od pięciu lat wykładam na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Poza działalnością akademicką od powrotu z zagranicy angażuję się aktywnie w życie publiczne. Jestem ekspertem Centrum im. Adama Smitha.

W latach 2011-2012 kierowałem Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, gdzie zbudowałem zespół kilkudziesięciu świetnych, niezależnych ekspertów młodego pokolenia. W tym czasie byłem też członkiem redakcji kwartalnika „Rzeczy Wspólne”.  W latach 2012-2013 jako doradca w Ministerstwie Sprawiedliwości współtworzyłem ustawy otwierające dostęp do zawodów regulowanych. Jestem też współautorem ustawy o deregulacji systemowej, tworzącej ramy dla generalnego przeglądu i radykalnego uproszczenia polskiego prawa. Obecnie kieruję zespołem ekspertów, który opracował Strategię Zmiany ruchu Kukiz’15. Jestem żonaty, mam 2-letnią córkę.

Media